Spis mindre kød


Kød ligger højt på listen over mest ressourcekrævende fødevarer at producere. Der er voldsom høj efterspørgsel på kød, og den stiger. Mange kæmper for at få indført forskellige tiltag for at spare på kødforbruget. Fx en kødfri dag om ugen. Danmark er det land i verden der spiser mest kød pr. indbygger. 146 kilo årligt. En normal madplan med kød hver dag forurener lige så meget som et års forbrug af en mindre personbil.
Kød udleder store mængder CO2. For hvert kilo oksekød bliver der udledt 13,9 kilo CO2.
Det er en kæmpe mængde i forhold til hvor lidt produktion af pærer forurener. 0,1 kilo CO2 bliver udledt ved produktion af et kilo pærer.

Familien Weyhe Cloos  |   Frederik  |   Mads    |   Marcus  |   mail@globalopvarmning.dk