Spis færre mælkeprodukter


Køer spiser store mængder foder, hvilket gør mælkeprodukter meget ressourcekrævende at producere. Udover det udleder kvæg store mængder metangas og CO2. Disse ting gør mælkeprodukter den anden værste fødevaregruppe i forhold til belastelsen af klimaet.

Familien Weyhe Cloos  |   Frederik  |   Mads    |   Marcus  |   mail@globalopvarmning.dk